Thùng rác inox

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-F

Thùng rác inox tròn nắp lật A35-F

300 mm X 610 mm

Giá: 720.000 đ

Thùng rác inox trắng đá hoa cương A15

Thùng rác inox trắng đá hoa cương A15

 300 mm X 300 mm X 650 mm

Giá: 990.000 đ

Thùng rác inox vuông có gạt tàn thuốc lá A34-B

Thùng rác inox vuông có gạt tàn thuốc lá A34-B

240 mm X 240 mm X 620 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox đá hoa cương A16

Thùng rác inox đá hoa cương A16

300 mm X 300 mm X 650 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác sắt phun sơn tĩnh điện  XH-14

Thùng rác sắt phun sơn tĩnh điện XH-14

225 mm X 255 mm

Giá: 260.000 đ

Thùng rác lưới vuông

Thùng rác lưới vuông

256mm X 205mm X 303 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác inox nắp bập bênh A36-H

Thùng rác inox nắp bập bênh A36-H

(D): 250 mm X (H): 305 mm

Giá: 310.000 đ