Thùng rác công cộng

Thùng 240L xanh lá 11 Kg

Thùng 240L xanh lá 11 Kg

740*580*1000

Giá: 750.000 đ

Thùng  60L  màu xanh

Thùng 60L màu xanh

470*420*645 mm

Giá: 280.000 đ

Thùng 1100L màu xanh

Thùng 1100L màu xanh

1340*1060*1370 mm

Giá: 4.900.000 đ

Thùng 660L màu xanh

Thùng 660L màu xanh

1320*775*1190 mm

Giá: 3.300.000 đ

Thùng rác 2 ngăn 40L

Thùng rác 2 ngăn 40L

Giá: 425.000 đ

Thùng rác công cộng A58-O

Thùng rác công cộng A58-O

(L) 1280 x (W) 480 x (H) 900mm

Giá: 3.990.000 đ

Thùng rác công cộng A78-O

Thùng rác công cộng A78-O

(L) 900 x (W) 480 x (H) 890mm

Giá: 2.900.000 đ

Thùng  240L xanh lá 13Kg

Thùng 240L xanh lá 13Kg

740*580*1070 mm

Giá: 850.000 đ

Thùng rác 360l màu xanh

Thùng rác 360l màu xanh

830x700x1100

Giá: 1.600.000 đ