Sản phẩm

THÙNG NHỰA ĐẶC (SÓNG BÍT 1T0 )

THÙNG NHỰA ĐẶC (SÓNG BÍT 1T0 )

610 x 420 x 100mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG(SÓNG HỞ 5 BÁNH XE)

THÙNG NHỰA RỖNG(SÓNG HỞ 5 BÁNH XE)

 775 x 495 x 455mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T9)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T9)

610 x 420 x 390mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T1)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 3T1)

610 x 420 x 310mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 2T5)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 2T5)

610 x 420 x 250mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T9)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T9)

610 x 420 x 190mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T5)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T5)

610 x 420 x 150mm

Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T0)

THÙNG NHỰA RỖNG (SÓNG HỞ 1T0)

610 x 420 x 100mm

Giá: Liên hệ

Thùng 120L xanh

Thùng 120L xanh

530*455*930 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác công cộng 2 ngăn

Thùng rác công cộng 2 ngăn

(L) 900 x (W) 480 x (H) 890mm

Giá: 2.500.000 đ

Thùng 240L xanh lá 11 Kg

Thùng 240L xanh lá 11 Kg

740*580*1000

Giá: Liên hệ

Thùng  60L  màu xanh

Thùng 60L màu xanh

470*420*645 mm

Giá: Liên hệ

Thùng 1100L màu xanh

Thùng 1100L màu xanh

1340*1060*1370 mm

Giá: Liên hệ

Thùng 660L màu xanh

Thùng 660L màu xanh

1320*775*1190 mm

Giá: Liên hệ

Thùng rác 2 ngăn 40L

Thùng rác 2 ngăn 40L

Giá: 425.000 đ

Thùng rác công cộng A58-O

Thùng rác công cộng A58-O

(L) 1280 x (W) 480 x (H) 900mm

Giá: 3.990.000 đ